Dags att ge dina Call to Actions första hjälpen?

De kan verka små och obetydliga, men vilken Call to Action du väljer har en stor betydelse. Väldigt stor, för utan klick, ingen konvertering. Så vad behöver du tänka på?

Du jobbar förmodligen redan hårt med att förse din målgrupp med relevant innehåll för att vinna kundernas förtroende genom alla steg i köpresan. Men det spelar ingen roll hur relevant eller inspirerande innehåll du har om det inte leder till önskad handling. Det är här som Call to Action, CTA, spelar en stor roll.

 

Det lönar sig att tänka till

Vi människor är bekväma av oss och har brist på tålamod. Faktum är att en studie visade att en tredjedel av läsarna lägger i genomsnitt 15 sekunder på en artikel. Vi skummar och scrollar som om det gällde livet för att hitta godbitarna snabbt. Har du en dålig CTA, eller hu, ingen alls, missar du din potentiella kund som försvinner vidare. Kanske till konkurrenten.

 

Men varför ska du lägga tid på att förbättra dina CTA:s när ”klicka här”, ”läs vidare” och ”köp nu” borde täcka in det mesta av det du vill säga? Jo, för att studier på A/B-tester visar att det lönar sig att tänka ett varv till, både vad gäller copy, design och placering. Små förändringar kan öka konverteringsgraden med upp till 95 procent enligt det amerikanska contentföretaget Copyblogger. Grundtanken är att det ska vara lätt och lockande för läsaren att göra rätt.

 

Koppla dina CTA:s till din strategi

Det är i innehållsstrategin som du formulerar målen och hur du ska nå dem. För att de ska uppnås behöver kunden agera på ett visst sätt. Därför måste dina CTA:s kopplas till innehållsstrategin. Vad vill du att kunden ska göra efter att ha lyssnat på din utmärkta podcast till exempel? Och varför? Hur är det kopplat till målen i innehållsstrategin?

 

En Call to Action visar vägen genom det ekosystem av innehåll som du har byggt upp för att stödja de olika stegen i köpresan.

 

En bra CTA ska vara relevant för det aktuella stadiet köpresan. Det passar till exempel mindre bra att ha en stor ”handla här”-knapp när kunden befinner sig i den utforskande fasen och inte är mottaglig för den typen av budskap. En bra CTA ska alltid erbjuda något av värde för läsaren.

 

Tidigt i köpresan kan syftet med en CTA vara att få tillgång till kundens kontaktuppgifter, så att du kan fortsätta att förse hen med passande innehåll. Kontaktuppgifter kan du få genom att bjuda på något som kunden upplever är värdefullt, exempelvis en e-bok eller ett webinar inom ditt expertområde.

 

”Hårdare” Call to Action närmare köp

Ju närmare köpet kunden kommer, desto mer köpnära och säljinriktade kan din CTA bli. Det är nu du kan erbjuda exempelvis en kostnadsfri demo eller tidsbokning för rådgivning. Eftersom det kräver lite mer av kunden, räknas det som en ”hårdare” typ av CTA. Det är även viktigt att aktivera kunden med hjälp av ”mjuka” calls to action för att behålla och fördjupa intresset, exempelvis genom att uppmana till läsning av relaterade artiklar, recensioner eller testimonials.

 

Efter köpet vill du förse kunderna med innehåll som hjälper dem att använda produkten eller tjänsten fullt ut, och som uppmuntrar till återköp eller merförsäljning. Dessutom kan det vara läge att be kunden skriva en recension. Så även här blir det en blandning av hårdare och mjukare calls to action. Fortsätt att bjuda på din expertis inom ditt verksamhetsområde efter köpet. Ge kunderna kunskap och inspiration som hjälper dem att utföra sitt jobb på ett smartare sätt och låt dina CTA:s reflektera det.

 

Här får du fem tips för bättre Call to Action