Tre lömska gap att se upp för

För att möta det förändrade köpbeteendet, behöver ditt företag ha innehåll som hjälper kunderna tidigt i deras köpresa och leder dem vidare mot ett köpbeslut. Vi beskriver här tre vanligt förekommande gap, som behöver överbryggas för att möta det förändrade köpbeteendet.

Marknad – Sälj

För att få en sammanhängande kundupplevelse som resulterar i försäljning behövs det en snygg överlappning mellan marknad och sälj. Vi behöver ge kunden rätt typ kunskap, information och inspiration i varje del av köpresan. Före, under och inte minst efter köpet. Låt marknad och sälj mötas oftare och jobba nära varandra så att det uppstår en större samsyn och mindre konkurrens.

Affärsmål – Innehållsidé

Inom B2B är ”bra” innehåll ofta synonymt med innehåll som hjälper kunden att lösa ett problem. Men innehållet ska inte bara skapa värde för kunden, det måste också bidra till företagets affärsmål. Låt därför innehållsstrategin bli bron mellan affärsmål och innehållsidéer.

Innehåll – Teknologi

Marknadsavdelningar blir allt mer tunga på teknologisk expertis. Dessa specialister saknar dock ofta kunskaper i marknadsföring. Marknadsförare har å andra sidan utmaningar med att hantera och tolka den data som teknologin genererar. Låt därför god analys med tillhörande insikter bli bron mellan teknologi och innehållskreation.