Våga släppa fokus på produkten

Rasmus Dorsch, rådgivare på ProSales Institute, har lång erfarenhet av att stödja sälj- och marknadsorganisationer genom förändringsprocesser. I det här avsnittet av Köpresan delar han med sig av sina erfarenheter av förflyttningen från traditionella säljbeteenden till värdeskapande försäljning. Vi pratar bland annat om att våga släppa fokus på produkt och tjänst och om vikten av att se kundrelationen som en helhet, för att marknad och sälj tillsammans ska kunna skapa värde i varje enskild kundinteraktion.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilden med skateboardåkare är en av Rasmus favoritbilder. Den högra sidan av bilden symboliserar det många företag är stolta över; produkten och dess beståndsdelar. Problem uppstår när företaget har ett för stort fokus på den högra sidan, slänger sig med termer som kunden inte förstår och glömmer att måla upp bilden av värdet och känslan som produkten kan skapa för kunden.